Open banking API

Open Banking in Nederland: hoe ver zijn de banken?

De invoering van PSD2 is momenteel in volle gang. Binnenkort staat niet alleen de toepassing van Strong Customer Authentication (SCA) op de planning, ook het zogenoemde Acces to the Account (XS2A) is een voortvloeisel vanuit de nieuwe wetgeving.

PSD2 verplicht banken tot Open Banking; consumenten en bedrijven kunnen derde partijen toegang geven tot hun betaalrekening. Toegang geven betekent dat (financiele) dienstverleners met een vergunning rekeninginformatie mogen opvragen en betalingen kunnen initiëren nadat er toestemming door de klant is gegeven. Banken worden door PSD2 dus verplicht die rekeninginformatie en betalingsinitiatie via een API beschikbaar te stellen.

Inmiddels is PSD2 in Nederland vijf maanden van kracht. Hoe ver zijn de banken en kunnen startups inmiddels ‘koppelen’ met deze financiële dienstverleners? NederlandFintech maakte een rondje langs de velden.

API’s voor betaalinitiatie, rekeninginformatie en verificatie van saldo

Rabobank

Eind maart van dit jaar stelde grootbank Rabobank haar API voor PSD2-betaaldiensten beschikbaar, waarmee het naar eigen zeggen de eerst Nederlandse bank was die dit deed. Inmiddels heeft Rabo ook de API voor het delen van rekeninginformatie op orde. Partijen met een vergunning als betaaldienstverlener (een bank of betaalinstelling) kunnen er dus gebruik van maken.

Daarmee zijn alle API-koppelingen gereed, zo bevestigd Rabobank-woordvoerder Elise van Heeswijk desgevraagd. “De API’s voor betaalinitiatie, rekeninginformatie en verificatie van voldoende saldo zijn inmiddels live. Alle online beschikbare betaalrekeningen zijn op deze manier benaderbaar.”

“We laten op de Sandbox iedereen toe, hier zitten naast bedrijven ook een aantal particuliere ontwikkelaars bij.” – Anne Ruth Groen, woordvoerder Knab

Knab

Knab daarentegen stelde vanaf maart 2019 een developersportal beschikbaar, waar beschikbare partijen de API’s kunnen testen. “We laten op de Sandbox iedereen toe, hier zitten naast bedrijven ook een aantal particuliere ontwikkelaars bij.” Op productie zal Knab de API’s vooralsnog alleen aanbieden aan partijen met een PSd2-vergunning. “Van de 20 partijen die momenteel op ons developersportal zitten, hebben er vooralsnog 3 een vergunning”, zo laat woordvoerder Anne Ruth Groen namens Knab weten. De bank stelt de testfase vooral te gebruiken om de dienstverlening van derde partijen (TPP’s) en de eigen dienstverlening zo goed mogelijk op elkaar aansluit.

“Waar andere banken ontwikkelaars slechts toegang verlenen tot betalingen en account informatie, zijn alle features van de bunq app beschikbaar via onze API. Denk hierbij aan passen, geplande overboekingen en veel meer.” – Bianca Zwart, woordvoerder Bunq

Bunq

De Nederlandse online-only bank Bunq lanceerde beging 2017 al een open API, en was daarmee volgens eigen zeggen de eerste bank in Nederland. “De open API laat ontwikkelaars van over de hele wereld apps bouwen bovenop een bank met een volledige bankvergunning”, zo stelt woordvoerder Bianca Zwart van Bunq. “Op dit moment, 5 maanden na de invoering van PSD2, is het uiteraard nog steeds mogelijk voor ontwikkelaars om slimme apps te bouwen op ons platform. Ook voldoet onze API volledig aan de PSD2 wetgeving.”

Zwart stelt niet voor andere banken te kunnen spreken, maar is er van overtuigd dat bunq’s API veel meer mogelijkheden biedt dat die van andere banken. “Waar andere banken ontwikkelaars slechts toegang verlenen tot betalingen en account informatie, zijn alle features van de bunq app beschikbaar via onze API. Denk hierbij aan passen, geplande overboekingen en veel meer.”

“Op dit moment heeft ING Nederland haar API’s nog niet opengesteld voor derde partijen, wij verwachten dit binnenkort te kunnen doen.” – Eva Hersbach, woordvoerder ING

ING

In tegenstelling tot bovengenoemde banken heeft ING haar API’s nog niet toegankelijk gemaakt, zo laat woordvoerder Eva Hersbach namens de grootbank weten. “ING is vanaf uiterlijk 14 September 2019 verplicht om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekeningen van haar klanten als deze klanten daar zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven. Wij doen dat via API’s, dit heeft onze voorkeur voor open bankdiensten. Op dit moment heeft ING Nederland haar API’s nog niet opengesteld voor derde partijen, wij verwachten dit binnenkort te kunnen doen.”

In Frankrijk is ING overigens wel al een paar maanden live met haar API’s voor open banking. Daar kunnen ‘derden’ met licentie sinds eind april – op uitdrukkelijk verzoek van klanten – toegang krijgen tot de betalingsaccounts om betalingen te initiëren, de beschikbaarheid van fondsen te bevestigen of accountinformatie te krijgen, bijvoorbeeld voor een geldbeheer-app.

Zijn er al koppelingen gemaakt via de API?

Rabobank geeft te kennen dat er inmiddels een beperkt aantal klanten gebruik maakt van de beschikbaar gestelde koppelingen, zoals psp Mollie en Rabobankdochter FUNDR.

Knab biedt veel kleinzakelijke klanten en ziet dan ook vooral op dat vlak toegevoegde waarde. “We zien vooral mogelijkheden in een voor de klant meer vloeiender integratie met bijvoorbeeld boekhoudpakketten. Zodat het eenvoudiger wordt facturen te betalen, geld te reserveren voor BTW betalingen en additionele producten te openen.”

Het real-time betalingssysteem van Bunq is interessant voor bedrijven, organisaties en en gebruikers die direct transacties willen koppelen aan gedrag. Door het vroegtijdig openstellen van de API ziet dan ook flinke tractie op haar platform. “Vele apps zijn al live. Exact, Moneybird en Informer kunnen ondernemers real-time betaalopdrachten laten klaarzetten vanuit hun boekhouding. Wachten op een ober met pinterminal is verleden tijd met Eijsink, Pieterse en Country POS. En verzekeraar Reaal laat vrienden gezamenlijk potjes maken om persoonlijke eigendommen te verzekeren”, zo laat Zwart weten.

“Wij voegen binnenkort nog enkele functionaliteiten aan de API toe, zoals verwerking via Instant Payments.” – Elise van Heeswijk, woordvoerder Rabobank

Toekomstige functionaliteit API open banking

Rabobank verwacht in de komende periode nog enkele functionaliteiten toe te voegen aan haar API’s. “Denk bijvoorbeeld aan verwerking via Instant Payments, waarbij de ontvanger het geld binnen enkele seconden ontvangt.”

Knab werkt dus op dit moment nog met een testomgeving, maar streeft ernaar de API’s uiterlijk op 14 september beschikbaar te hebben.

Bij Bunq wil men de beschikbare ervaring en kennis op het gebied van hun API delen via een heuse API-community. Zwart: “Via onze online community Together, kunnen developers hun apps delen en kennis uitwisselen wat betreft onze API. Ook hebben we al twee succesvolle hackathons georganiseerd.” Hoewel Bunq, evenals neo-banks als Revolut en N26, volledig is ontwikkeld door coders, verduidelijkt Zwart dat Bunq ontwikkelaars alleen toegang geeft tot het systeem en niet tot de zo belangrijke datastroom. “Met de API ontwikkelde apps krijgen pas toegang tot persoonlijke gegevens als de gebruiker daar toestemming voor geeft.” Geheel conform de PSD2-wetgeving dus en van groot belang voor het behoud van de bankvergunning van DNB.