Nieuw voorstel in Singapore: Banken en telecombedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor phishing-oplichting

9 maanden geleden gepubliceerd

De Monetary Authority of Singapore (MAS) en Infocomm Media Development Authority (IMDA) hebben een gezamenlijk overlegdocument gepubliceerd waarin ze een Shared Responsibility Framework (SRF) voorstellen voor phishing-oplichting. Het SRF zou financiële instellingen en telecommunicatiebedrijven bepaalde plichten opleggen om phishing-oplichting te verminderen. Bij inbreuk op deze plichten moeten er uitbetalingen worden gedaan aan de getroffen slachtoffers van de oplichting.

Rol van financiële instellingen en telecombedrijven

Het SRF omvat financiële instellingen die een cruciale rol spelen als poortwachter tegen gelduitstroom als gevolg van oplichting. Daarnaast zijn ook telecommunicatiebedrijven betrokken, die een ondersteunende rol spelen als infrastructuurverstrekkers voor SMS, een officieel communicatiekanaal dat door financiële instellingen wordt gebruikt.

Aard van phishing-oplichting

Het SRF concentreert zich op een specifiek soort phishing-oplichting, waarbij consumenten worden misleid om hun accountgegevens te onthullen aan oplichters die zich voordoen als legitieme entiteiten. Dit leidt ertoe dat er zonder toestemming van de klant ongeautoriseerde transacties worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De voorgestelde structuur wil de directe verantwoordelijkheid van financiële instellingen en telecommunicatiebedrijven naar consumenten versterken. Bij inbreuk op hun plichten, zoals het niet verzenden van transactienotificaties aan consumenten door financiële instellingen, en het niet implementeren van een oplichtingsfilter door telecombedrijven, wordt bepaald wie er verantwoordelijk is voor de verliezen onder het kader.

Overleg en reacties

Het overlegdocument staat open voor reacties over de reikwijdte van het SRF, de plichten van financiële instellingen en telecommunicatiebedrijven onder het kader, en de aanpak van uitbetalingen voor oplichtingsverliezen. Het document roept op tot opmerkingen van belanghebbenden, die zorgvuldig in overweging worden genomen bij de definitieve vaststelling van het kader.

De heer Ho Hern Shin, plaatsvervangend directeur-generaal bij MAS, en mevrouw Aileen Chia, plaatsvervangend hoofd bij IMDA, benadrukten de noodzaak van dit gedeelde verantwoordelijkheidskader en de voortdurende inspanningen om de veiligheid van e-betalingen te garanderen en oplichting te bestrijden.

Related news