Metropolitan Commercial Bank betaalt boete van $15 miljoen voor fraude toezicht

6 maanden geleden gepubliceerd

Metropolitan Commercial Bank (MCB) heeft ingestemd met het betalen van een boete van $15 miljoen na een onderzoek door de New York State Department of Financial Services (DFS). De Superintendent van Financiële Diensten, Adrienne A. Harris, kondigde aan dat MCB niet adequaat toezicht had gehouden op het MovoCash Digital Prepaid Visa Card-programma. Hierdoor konden fraudeurs pandemische werkloosheidsuitkeringen omleiden.

Overtredingen door MCB

Het DFS-onderzoek wees uit dat MCB geen effectief en compliant anti-witwasprogramma had onderhouden. Daarnaast bleek dat MCB haar bankactiviteiten op een onveilige en ongezonde manier had gevoerd. “MCB heeft niet weten te voorkomen dat er grootschalige, aanhoudende fraude plaatsvond in het MovoCash prepaidkaartprogramma, waardoor kwaadwillenden het financiële systeem konden misbruiken,” zei Harris.

Samenwerking met Federal Reserve

Het DFS-onderzoek werd gecoördineerd met het Bestuur van de Gouverneurs van het Federal Reserve System en de Federal Reserve Bank van New York. Beide partijen hebben een afzonderlijke schikking getroffen met MCB.

Rol van MCB in MovoCash-fraude

MCB had, als de ondersteunende bank voor de MovoCash-kaarten, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor naleving van toepasselijke wetten. Het onderzoek wees echter uit dat er zwakke controles waren bij MovoCash en onvoldoende toezicht door MCB. Hierdoor konden fraudeurs het programma exploiteren.

Omvang van de fraude

De frauduleuze activiteit begon al in januari 2020, toen fraudeurs MovoCash-kaartrekeningen openden met frauduleus verkregen persoonlijke identificerende informatie. Deze rekeningen werden vervolgens gebruikt om directe stortingen van salarissen en overheidsuitkeringen om te leiden naar de fraudeurs.

De goedkeuring van de CARES Act in maart 2020, die de werkloosheidsverzekering uitbreidde, verergerde de fraude. MCB zag een toename in frauduleuze MovoCash-accountopeningen, maar deed niets om het probleem aan te pakken. Hierdoor konden er nieuwe frauduleuze accounts worden geopend. Als gevolg hiervan werd in de daaropvolgende maanden meer dan $300 miljoen aan pandemische werkloosheidsuitkeringen omgeleid naar de MovoCash-accounts van fraudeurs.

Pandemische uitkeringsfraude stijgt

Dit is slechts één voorbeeld van fraudeurs die pandemische uitkeringen stelen. Experts schatten in augustus dat de diefstal van COVID-19-fraude mogelijk $163 miljard zou kunnen bereiken. Een rapport van het Office of Inspector General (OIG) van het Department of Labor gaf vorig jaar aan dat minimaal $163 miljard aan werkloosheidsuitkeringen “onjuist zou kunnen zijn, met een aanzienlijk deel toegeschreven aan fraude”. De totale fraude zal waarschijnlijk toenemen, merkte het OIG op. De drie pandemische werkloosheidsprogramma’s hebben bijna $655 miljard aan uitkeringen uitgegeven.

In augustus 2022 ondertekende president Joe Biden twee tweeledige wetsvoorstellen die de verjaringstermijn voor sommige pandemiegerelateerde fraude verlengden tot 10 jaar. “We hebben nog jaren en jaren en jaren werk voor de boeg,” zei Kevin Chambers, hoofdaanklager voor pandemieën voor het ministerie van Justitie, volgens de New York Times. “Ik ben ervan overtuigd dat we elke laatste dag van die 10 jaar zullen gebruiken.”

Related news